Agnieszka Kaźmierczak

... bo nawet w kałuży widać niebo...

sie

20

Autyzm – strata czy wyzwanie. 2-3 września 2017r. w Obornikach Wlkp.

By agakazmierczak

Do udziału w spotkaniu zapraszam rodziców / opiekunów prawnych (i pełnoletnich krewnych), dzieci z diagnozą medyczną: autyzm, autyzm wczesnodziecięcy, autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe, uzyskaną w ciągu ostatnich 2 lat.

Aktywny udział w warsztacie da ulgę, umożliwi uzyskanie wsparcia, wymianę doświadczeń, wyposaży w umiejętności komunikacyjne ułatwiające odzyskanie homeostazy rodzinnej i kreowanie życia spełnionego. Da wybór.

 

żyrafa
W trakcie warsztatu poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:
- przyjąć diagnozę autyzmu – czy i jak to możliwe?
- etapy rozwoju rodziny a/i oczekiwania
- harmonia żałoby
- uczucia i potrzeby uniwersalne
- relacja
- odwaga własnej wolności
- siła wdzięczności

Z otwartością, uważnością i uszanowaniem będę moderatorką tegoż wyjątkowego spotkania.
Agnieszka Kaźmierczak

Jestem właścicielką Systemowego Wspierania Rozwoju „Kropla” powstałego w 2007r. dla kompleksowego pomagania dziecku o szczególnych potrzebach rozwojowych, i jego rodzinie, w trudach i sukcesach dnia codziennego. Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia systemowego coachingu dla rodziców, do stosowania elementów terapii opartej na relacjach (Grow Throug Play System), systemu komunikacji funkcjonalnej pecs, do prowadzenia zajęć według zasad Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne.
Jestem entuzjastką i praktykiem PBP. Prowadzę prywatną praktykę edukacyjno-terapeutyczną poddając swoją pracę regularnej superwizji w WTTS w Poznaniu.

LOGISTYKA SPOTKANIA:

GDZIE: Oborniki Wlkp., ul. Ogrodowa 5

KIEDY: 2-3 września w godz. 10.00-17.30 z 1h-przerwą obiadową w każdy dzień 

KOSZT: 350,00pln – 500,00pln (w zależności od woli i możliwości uczestnika)

ZGŁOSZENIA: 
spotkania odbywają się w kameralnej grupie, stąd dla rezerwacji miejsca konieczne jest

e-mailowe zgłoszenie się pod adresem: kroplakontakt@gmail.com

oraz uiszczenie opłaty na konto bankowe:
5411 4020 04 0000 3002 4821 7444
Systemowe Wspieranie Rozwoju „Kropla”

W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz termin, którego wpłata dotyczy.

Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją zasady:

„Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania spotkania lub zmiany jego terminu przez organizatora, zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.”

 

lip

31

spotkanie w kręgu kobiet – Oborniki (woj. wielkopolskie)

By agakazmierczak

„Moc kobiety – mam.”

Spotkanie przeznaczone jest dla pań w każdym wieku.

Do przybycia zapraszam kobiety, które poszukują siebie wzajemnie, po to, by doświadczyć energii porozumienia z i bez słów; zmiany, inspiracji, uwolnienia, by w przyjaznym gronie zobaczyć siebie odrobinę INACZEJ?
16507658_1329293253802315_1746868279_n

spotkanie 1 – uczucia
- co uczuciem jest a co nie jest
- jak nazywam to co przeżywam
- ile mnie w tym co odczuwam?
- uczucia ubogacają czy utrudnieniem są?
- uczucia własne a innych

W doborowym, kameralnym kręgu, przyjrzymy się własnej uczuciowości.
Spotkanie to rozmowa, wymiana, słuchanie; odbywa się w formie warsztatowej.
Aktywny udział w zgodzie z sobą, przyniesie ład, harmonię, poczucie sensu, swobodę dokonywania wyborów, większą świadomość strefy nie/komfortu.

Warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz:
- otwartości, poznając siebie i inne kobiety
- swobody wyrażania siebie
- siły wsparcia wynikającej z wymiany i podobieństwa doświadczeń

Podaruj sobie czas w gronie kobiet!
Wzmocnij siebie w sobie!

Agnieszka Kaźmierczak

KIEDY: 18 sierpnia 2017r.
GDZIE: ul. Ogrodowa 5, Oborniki Wlkp.
CZAS TRWANIA: godz. 17.00-20.00

spotkania odbywają się w kameralnej grupie, stąd dla rezerwacji miejsca konieczne jest

e-mailowe zgłoszenie się na wybrany termin pod adresem: kroplakontakt@gmail.com

oraz uiszczenie opłaty na konto bankowe:
5411 4020 04 0000 3002 4821 7444
Systemowe Wspieranie Rozwoju „Kropla”

koszt udziału – od 60,00pln do 110,00pln
w zależności od chęci i możliwości finansowych uczestniczki

W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz termin, którego wpłata dotyczy.

Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją
zasady:
„Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W razie nieobecności, przysługuje prawo zgłoszenia innej osoby do uczestnictwa w spotkaniu, na dany dzień. W przypadku odwołania spotkania lub zmiany jego terminu przez organizatora, zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.”

lip

17

„Mówić a mówić” – spotkanie w kręgu kobiet w Obornikach Wlkp.

By agakazmierczak

„Mówić a mówić.” – spotkanie w kręgu kobiet.

Spotkanie to rozmowa, wymiana, słuchanie; odbywa się w formie warsztatowej. Aktywny udział w zgodzie z sobą, przyniesie jasność, ład, harmonię, poczucie sensu, spokój, swobodę dokonywania wyborów, większą świadomość strefy nie/komfortu.
LOGO KLUB KOBIET
Warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz:
- otwartości, poznając siebie i inne kobiety
- swobody wyrażania siebie
- siły wsparcia wynikającej z wymiany i podobieństwa doświadczeń
- inspiracji

Podaruj sobie czas w gronie kobiet!
Wzmocnij siebie w sobie!

Celem warsztatu jest zwiększanie świadomości nawyków językowych i ich wpływu na jakość relacji, ćwiczenie rozpoznawania indywidualnych schematów reagowania w sytuacjach życia codziennego, szczególnie w chwilach nowych, zaskakujących i trudnych.

Omawiane przykłady oraz aktywny udział w spotkaniu wyposaża uczestniczki w narzędzia skutecznej i sprawnej komunikacji, możliwe do natychmiastowego zastosowania tak, by małymi krokami, zarówno w relacji z dorosłymi, jak i z dziećmi, mówić i słuchać, wzajemnie się umacniając i rozwijając.

TERMIN: 29 lipca 2017r.
INWESTYCJA: 175,00 – 250,00 PLN (w zależności od możliwości i woli uczestniczki)
CZAS TRWANIA: 10h szkoleniowych (zajęcia w sb od godz. 10.00)
MIEJSCE REALIZACJI: Oborniki Wlkp., ul. Ogrodowa 5

Program:
start: 10.00
1. Poznajmy się.
2. Obserwacja – znamiona, użyteczność komunikacyjna.
3. Świat uczuć jako wyraz wewnętrznego dobrostanu.
4. Potrzeby uniwersalne, a ich indywidualna realizacja.
przerwa obiadowa: 45min.
1. Sztuka wyrażania próśb.
2. Żądanie w obliczu: „nie”.
3. Empatia w sytuacjach „z życia wziętych”
zakończenie warsztatu, ankieta ewaluacyjna: 17.30

Moderator warsztatu:

Agnieszka Kaźmierczak – terapeutka systemowa, trenerka rozwoju osobistego, również w pracy z końmi.

Prowadzę konsultacje indywidualne, rodzinne oraz zajęcia w grupach. Pracuję w paradygmacie systemowym oraz w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy. Terapeutycznie wspieram w sposobie indywidualnego przeżywania sytuacji nowych, często zaskakujących i trudnych oraz przy wprowadzaniu pożądanych zmian, w zgodzie z daną sytuacją indywidualną. Doświadczenie zawodowe w pracy wspierającej rozwój zdobywałam w ośrodkach edukacyjno-rehabilitacyjnych w kraju i za granicą. W trybie ciągłym doskonalę się na kursach z zakresu pomocy psychologicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Inspiracje czerpię z umiłowania życia, prostoty, natury, zgłębiania tajników komunikacji wspierającej, zwanej językiem serca, żyrafy (NVC, PbP) – jestem jej praktykiem.

kontakt:
tel. 607 607 563
www.i-hipoterapia.pl

Dla zapewnienia komfortu uczestników, warsztat realizowany jest w grupie do 8 osób, stąd dla rezerwacji miejsca konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres: kroplakontakt@gmail.com

oraz uiszczenie opłaty na konto bankowe:
5411 4020 04 0000 3002 4821 7444
Systemowe Wspieranie Rozwoju „Kropla”

W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz termin, którego wpłata dotyczy.

Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją zasady:
„Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W razie nieobecności, przysługuje prawo zgłoszenia innej osoby do uczestnictwa w szkoleniu, na dany dzień. W przypadku odwołania warsztatu lub zmiany jego terminu przez organizatora, zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.”

lip

17

Sesje rozwoju osobistego w obecności koni.

By agakazmierczak

tło z Frygą

„W koŃtakcie” – sesje rozwoju osobistego, jedna z możliwości na osiągnięcie spokoju i harmonii wewnętrznej poprzez zaangażowanie w obserwację siebie, swoich uczuć i wrażeń pojawiających się w obecności koni.
więcej w zakładce: „Koń – warsztaty uważności.”

FB:  sesje rozwoju osobistego w obecności koni

lip

6

„Być bliżej siebie, bliżej dziecka być.” – regularne spotkania dla dzieci 3 i 4-letnich wraz z rodzicami/opiekunami.

By agakazmierczak

jeszczeeee-001„Być bliżej siebie bliżej dziecka, być.” – regularne spotkania dla dzieci 3 i 4-letnich wraz z rodzicami/opiekunami.

Poprzez spotkania dzieci z dorosłymi, w parterze – w zabawie, w relacji, w uważności – ujednolicamy perspektywę aktywnej obecności, chronimy dziecięcą naturalność, niewinność, dajemy sobie i innym prawo do bycia autentycznym.

ZAPRASZAM:
- dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych!
- dzieci poszukujące towarzyszy zabaw!
- dzieci i rodziców dla bycia razem!

Aby lepiej rozumieć DZIECKO – jego potrzeby, uczucia, komunikaty.

Aby dziecko:
- swobodniej poruszało się w świecie emocji
- nabyło umiejętności inicjowania kontaktów
- poznało smak współpracy z rówieśnikami
- rozwijało swój potencjał twórczy i ruchowy

„Ruch Rozwijający dla dzieci.” – Weronika Sherborne PWN SA W-wa 2012r. str. 8:

„… metoda nawiązuje do najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania się, jakim jest „język ciała”. Często zapominamy o znaczeniu tej formy naszej komunikacji z innymi. Przez uświadomienie sobie jej wartości nasz kontakt emocjonalny może stać się głębszy, bardziej żywy. W życiu codziennym często „oddalamy się” od naszych uczuć, rezygnujemy z emocjonalności, miękkości, bliskości. Dzięki doświadczeniom wyniesionym z zajęć można je przypomnieć i uzupełnić ich pierwotne zasoby. Jest to szczególnie ważne w naszym obszarze kulturowym, gdzie kontakty z ludźmi zaczynają nabierać coraz bardziej sformalizowanego charakteru, gdzie brakuje w nich miejsca i czasu na doświadczenie bliskości drugiego człowieka.”

Zabawa w grupie, uczy dzieci pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentracji, cierpliwości, oczekiwania na swoją kolej, dzielenia się pomocami, dokonywania wyborów, wzajemnego pomagania, dawania i przyjmowania gestów opiekuńczych. Gdy dziecko czuje się bezpiecznie, dobrze i swojsko, otwiera się na relacje z innymi. Spotkajmy się szanowni rodzice/opiekunowie tacy jacy jesteśmy wobec samych siebie i wobec dzieci, bez garniturów, ciasnych sukienek, zadań i oczekiwań.

KIEDY: poniedziałki od 17 lipca 2017r. Zajęcia rozpoczną się po ukonstytuowaniu się grupy. Rodziców zainteresowanych udziałem w zajęciach proszę o zgłoszenie się na adres e-mail: kroplakontakt@gmail.com

GDZIE:  Oborniki Wlkp. – ul. Ogrodowa 5 (CECH Rzemiosł)
GODZINA: 15:30 -16:30 
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ:
proszę zapewnić dziecku i sobie napój, wygodny strój, umożliwiający udział w zabawach ruchowych/w parterze (warto zaopatrzyć się w skarpetki antypoślizgowe) i koniecznie zabrać ze sobą koc lub ręcznik plażowy, a poza tym: humor, wyrozumiałość i otwartość na to co się zadzieje.

koszt: 30,00 pln dziecko i opiekun (potrzebna jest obecność 1 opiekuna dla każdego dziecka).

ZAPISY: konieczne na kroplakontakt@gmail.com

Wpłaty proszę kierować na konto bankowe:

SWR „Kropla” 5411 4020 04 0000 3002 4821 7444

W tytule wpłaty proszę podać:
imię i nazwisko zgłaszanego dziecka oraz szczegółowe terminy, których opłaty dotyczą.

W razie nieobecności na spotkaniu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W zamian przysługuje prawo zgłoszenia innego dziecka z opiekunem, w zastępstwie na dany dzień
(zgłoszenia w SWR “Kropla”-tel. 607 607 563).

ZAPRASZAM SERDECZNIE!
Agnieszka Kaźmierczak

 

cze

12

O poranku – spotkanie w kręgu kobiet. Boduszewo k. Poznania.

By agakazmierczak

„Bogactwo uczuć i potrzeb o poranku” 

MOTYL 7

Do przybycia zapraszam kobiety,
- które w tejże chwili mają myśl: „Tak! Jadę! Od tak dawna się zbieram! Dość czekania! Teraz! Trochę się boję… trudno! Życie mam jedno. Zobaczę!”
- kobiety, które poszukują siebie wzajemnie, po to, by doświadczać energii porozumienia z i bez słów; zmiany, inspiracji, uwolnienia, by w przyjaznym gronie zobaczyć siebie odrobinę INACZEJ?

W doborowym, kameralnym kręgu, przyjrzymy się własnej kobiecości od strony uczuć i potrzeb. Spotkanie to rozmowa, wymiana, słuchanie; odbywa się w formie warsztatowej.
Aktywny udział w zgodzie z sobą, przyniesie ład, harmonię, poczucie sensu, swobodę dokonywania wyborów, większą świadomość strefy nie/komfortu.

Warsztat jest dla Ciebie, jeśli chcesz:
- otwartości, poznając siebie i inne kobiety
- swobody wyrażania siebie
- siły wsparcia wynikającej z wymiany i podobieństwa doświadczeń

Będziemy pracować, zamiast w gabinecie, na swieżym powietrzu.

Miejsce spotkania, jak dla mnie, urokliwe, ostatnie „naturalnie ucywilizowane” przed wejściem do Puszczy Zielonki, tuż poza wsią Boduszewo, oddaloną od Poznania o 25 km, w kierunku na Wągrowiec.

Podaruj sobie czas w gronie kobiet!
Wzmocnij siebie w sobie!

Z otwartością i uważnością na opowieść każdej z pań będę moderatorką warsztatu. Pracuję w nurcie systemowym. Prowadzę prywatną praktykę edukacyjno-terapeutyczną poddając swoją pracę regularnej superwizji wWielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.
Inspiracje czerpię z umiłowania życia, prostoty, natury, zgłębiania tajników komunikacji wspierającej, zwanej językiem serca, żyrafy (NVC, PbP) – jestem jej praktykiem.

Agnieszka Kaźmierczak

Spotkania odbywają się w kameralnej grupie, stąd dla rezerwacji miejsca konieczne jest

e-mailowe zgłoszenie się na wybrany termin pod adresem: kroplakontakt@gmail.com

oraz uiszczenie opłaty na konto bankowe:
5411 4020 04 0000 3002 4821 7444
Systemowe Wspieranie Rozwoju „Kropla”

koszt udziału – od 60,00pln do 110,00pln
w zależności od chęci i możliwości finansowych uczestniczki

W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz termin, którego wpłata dotyczy.

Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją
zasady:
„Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W razie nieobecności, przysługuje prawo zgłoszenia innej osoby do uczestnictwa w spotkaniu, na dany dzień. W przypadku odwołania spotkania lub zmiany jego terminu przez organizatora, zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.”

cze

12

Kropla do kropli Kropla ma MOC – jeśli chcesz – przyłącz się.

By agakazmierczak

patronite logo

 

chcesz przyłącz się białe tło z koniem

 

mar

20

„Empatia i ja” na wolnej przestrzeni – 24 czerwca! Boduszewo k. Poznania

By agakazmierczak

Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić panie do zielonej krainy, na spotkanie ze mną, z samą sobą, z naturą.

Towarzyszyć nam będzie klacz Fryga – bliżej/dalej – zobaczymy

Czy trzeba mieć umiejętności jeździeckie?

Bynajmniej!

Czy trzeba mieć odwagę, by podejść do konia?

Bynajmniej!

A co dobrze jest mieć?

- gotowość do eksplorowania terenu spoza własnej strefy komfortu
- potrzebę samorozwoju
- chęć dzielenia przestrzeni z innymi kobietami
- ciekawość schematów językowych i ich wpływu na jakość budowanych relacji
- zainteresowanie PBP

Zapraszam
Agnieszka Kaźmierczak

„Empatia i ja – komunikacja serca.”

30 sierpnia 2016
Jak to powiedział Marshall B. Rosenberg, zapytany:
- Skąd ma Pan pewność, że pana metoda NVC przynosi efekty?
- Wypróbowałem ją.

Do spotkania zapraszam:
- kobiety poszukujące inspiracji / zmiany i wsparcia w pogłębianiu świadomości siebie i w budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji, zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi, w domu i/lub w pracy

- kobiety, które chcą, by kontakt z innymi wzajemnie umacniał i rozwijał, dawał obustronną satysfakcję i porozumienie

Empatia i ja – od czego zacząć?

Będziemy pracować, zamiast w gabinecie, na swieżym powietrzu, w obecności klaczy o imieniu Fryga, w grupie do 4 osób.
Tutaj, podczas zajęć, (pracujemy z ziemi) nie uczymy się jeździć konno, uczymy się siebie, kontaktu, relacji.

Czas poświęcimy na kierowanie uwagi, do świata własnych przeżyć, uczuć i potrzeb, w ich przyjemnym i mniej przyjemnym aspekcie, na bycie autentyczną.

Pozostając w kontakcie z tym co pojawi się na spotkaniu w grupie kobiet w obecności konia (każda z pań indywidualnie zdecyduje w jakiej od niego odległości) przyjrzymy się podstawowym etapom budowania głębi kontaktu z samym sobą: obserwacja, uczucia, potrzeby, prośby. Tyle ile zdążymy, tyle ile zechcecie zabrać.
Czy i jaki to ma sens?

Przyjdź, jeśli chcesz:
- odnaleźć swój spokój wewnętrzny
- odzyskać harmonię (równowagę)
- być usłyszaną

Koszt:
od 80,00pln do 130,00pln w zależności od chęci i możliwości finansowych uczestniczki.
Gdzie: Boduszewo k. Murowanej Gośliny
Kiedy: 24 czerwca 2017r. godz. 9.00-12.00
Podaruj sobie czas w gronie kobiet!
Wzmocnij siebie w sobie!

Agnieszka Kaźmierczak
tel. 607 607 563

Warunkiem rezerwacji miejsca jest przesłanie zgłoszenia na adres organizatora: kroplakontakt@gmail.com oraz uiszczenie opłaty na konto:
SWR „Kropla” ul. Długa 25a/37, 62-095 Murowana Goślina mBIZNESkonto 54 11 40 2004 0000 3002 4821 7444
W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz termin spotkania, którego opłata dotyczy.
W razie nieobecności na spotkaniu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W zamian przysługuje prawo zgłoszenia innej osoby, w zastępstwie na dany dzień (zgłoszenia w SWR “Kropla”-tel. 607 607 563).

sty

30

dla pedagogów specjalnych – warsztat doskonalący w Poznaniu

By agakazmierczak

„Język serca kompetencją pedagoga specjalnego.”

żyrafa

Do udziału w warsztacie zapraszam zarówno początkujących, jak i doświadczonych pedagogów specjalnych; pedagogów poszukujących wewnętrznego ładu i harmonii, inspiracji, wsparcia.

Celem warsztatu jest zwiększanie świadomości nawyków językowych i ich wpływu na jakość relacji, ćwiczenie rozpoznawania indywidualnych schematów reagowania w sytuacji pracy, szczególnie w chwilach nowych, zaskakujących i trudnych.

Omawiane przykłady oraz aktywny udział w spotkaniu wyposaża uczestników w narzędzia skutecznej i sprawnej komunikacji, możliwe do natychmiastowego zastosowania tak, by małymi krokami, zarówno w relacji z dorosłymi, jak i z dziećmi, mówić i słuchać, wzajemnie się umacniając i rozwijając.

TERMIN: 25 lutego 2017r.
KOSZT: 175,00 – 250,00 PLN (w zależności od woli uczestnika)
CZAS TRWANIA: 10h szkoleniowych (zajęcia w sb od godz. 10.00)
MIEJSCE REALIZACJI: Poznań – Otwarte Drzwi

Program:
start: 10.00
1. Poznajmy się.
2. Obserwacja – znamiona, użyteczność komunikacyjna.
3. Świat uczuć jako wyraz wewnętrznego dobrostanu.
4. Potrzeby uniwersalne, a ich indywidualna realizacja.
przerwa obiadowa: 45min.
1. Sztuka wyrażania próśb.
2. Żądanie w obliczu: „nie”.
3. Empatia w edukacji – sytuacje „z życia wzięte”
zakończenie warsztatu, ankieta ewaluacyjna: 17.30

Moderator warsztatu:

Agnieszka Kaźmierczak – terapeuta systemowy, trener rozwoju osobistego, również w pracy z końmi.

kontakt:
tel. 607 607 563

dla zapewnienia komfortu uczestników, warsztat realizowany jest w grupie do 8 osób, stąd dla rezerwacji miejsca konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres: kroplakontakt@gmail.com

oraz uiszczenie opłaty na konto bankowe:
5411 4020 04 0000 3002 4821 7444
Systemowe Wspieranie Rozwoju „Kropla”

W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz termin, którego wpłata dotyczy.

Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją zasady:
„Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W razie nieobecności, przysługuje prawo zgłoszenia innej osoby do uczestnictwa w szkoleniu, na dany dzień. W przypadku odwołania warsztatu lub zmiany jego terminu przez organizatora, zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.”

FB: Język serca (NVC, PBP)

sty

8

Fundacja oferuje: „Dary dzieciństwa – zajęcia dla rodziców z dziećmi w wieku 3-6 lat”

By agakazmierczak

“Dary dzieciństwa”
- zajęcia inspirowane metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

(grupa dla rodziców z dziećmi 3-6 letnimi)

spotkanie 4/2017

zajęcia 27 lutego o godz. 16.00

finansowane ze środków Fundacji Wspierania Rozwoju „Kropla”
GDZIE:   Niepubliczna Szkoła Otwarte Drzwi 

zapisy pod adresem e-mail: fundacjawr.kropla@gmail.com

FBDary Dzieciństwa

Spotkanie, to współtworzenie przestrzeni fizycznej i społecznej, sprzyjającej budowaniu kontaktu z samym sobą i z innymi. Podczas chwil zabawy uruchamiamy, w swoim tempie, spontaniczność, autentyczność, otwartość. Każdy, na swoją miarę, według własnej gotowości wnosi element siebie, wzajemnie się w tym uzupełniając. Ruch, zabawa i wspólne działanie pozwalają przekroczyć dziecku, a także rodzicowi, jego własne bariery i budować relacje oparte na wzajemnej uważności, pomocy i akceptacji.

W metodzie „Ruch Rozwijający” wspomagamy rozwój dziecka poprzez: ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i z grupą, ćwiczenia twórcze.

Bawmy się z dziećmi – ucząc, wspomagając, wspierając, a i o swą kondycją i równowagę dbając. Spotkajmy się szanowni rodzice/opiekunowie tacy jacy jesteśmy wobec samych siebie i wobec dzieci, bez garniturów, ciasnych sukienek, zadań i oczekiwań. Uczmy dzieci pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii i siły, cierpliwości, oczekiwania na swoją kolej, dzielenia się pomocami, dokonywania wyborów, wzajemnego pomagania, dawania i przyjmowania gestów opiekuńczych.

Bycie „PĘPKIEM ŚWIATA” – To dziecięca konieczność rozwojowa! – gdy czuje ono na sobie wzrok rodziców/opiekunów, cokolwiek robi, cokolwiek się z nim dzieje – to znak, że jest ważne, że jest dostrzeżone, że istnieje. Dla dziecka uwaga rodziców/opiekunów jest potrzebna jak roślinie światło.
Zatem OŚWIETLAJMY !!!!  Agnieszka Kaźmierczak